Jerslev-Sterup Idrætsforening

Alkoholpolitik


JSI vil gerne være med til at vise holdninger.
 
Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.
 
Med denne alkoholpolitik, forpligter vi samtidig hinanden til at tage emnet op med klubbens medlemmer. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.
 
Retningsliner/regelsæt for indtagelse af alkohol:
 
  • Det er ikke tilladt at medbringe øl eller alkohol på klubbens område, uden forudgående aftale med hovedbestyrelsen.
  • Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år.
  • Personer der møder beruset op til træning/kamp, bortvises – ved unge under 18 år kontaktes forældrene.
  • Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.
  • JSI forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af leder- og træner opgaver i JSI. Overholdes dette ikke, vil pågældende blive kontaktet af JSI´s ledelse og gjort bekendt med alkoholpolitikken. Ved gentagelse, vil personen blive frataget sine hverv i JSI.
  • JSI forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves.
  • Alle sager omhandlende alkoholpolitik behandles på bestyrelses niveau – bestyrelsen har tavshedspligt.
 
For udskænkning og indtagelse af alkohol ved andre arrangementer, gælder samme retningslinier.
 
Retningslinier for trænere/ledere:
 
  • Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens alkoholpolitik.
  • Det kræves at emnet tages op af træner/leder på et forældre/spillermøde om året.
  • Trænere/ledere har bemyndigelse til at bortvise påvirkede idrætsudøvere.
 
 
Trænere/ledere/kioskpassere har bemyndigelse til at påtale medbringelse af drikkevarer i foreningen. Hvis påtale ikke efterleves, informeres hovedbestyrelsen.
 
 
JSI forventer, at man omgås alkohol på en sund og fornuftig måde
Formanden for Jerslev Sterup Idrætsforening:
 

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144