Jerslev-Sterup Idrætsforening

Forretningsorden for udvalgene i JSI


Forretningsorden for udvalgene i JSI,  revideret 12.4.2023 på HB møde.
 
VALG:
Hver afdeling skal holde mindst et afdelingsmøde inden fælles generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse/udvalg bestående af min. 3 medlemmer samt revisor og suppleant. Bestyrelsen/udvalget præsenteres på fælles generalforsamling og træder i kraft herefter.
Alle valg skal være skriftlige, hvis det ønskes.
MYNDIGHED:
Afdelingsbestyrelsen arbejder suverænt i deres afdeling indenfor de rammer der er afstukket i denne forretningsorden.
ANSVAR:
Afdelingsbestyrelsen har det fulde ansvar overfor kommunale og statslige myndigheder og JSI’s vedtægter, hvad angår sager der henfører under den daglige rutine i afdelingen, såsom lønninger, A-skat, moms og udarbejdelse af skemaer for dette.
REGNSKAB:
Afdelingsbestyrelsen fører selv regnskab vedr. afdelingens indtægter og udgifter.  Evt. overskud fra Jerslev Marked fordeles til afdelingerne af FU ultimo oktober. Hver afdeling skal aflevere det interne reviderede regnskab samt et budget til forretningsudvalget senest 3 uger før hovedgeneralforsamlingen. Disse budgetter skal godkendes på afdelingens generalforsamling og udgør de økonomiske rammer for afdelingen.
KONTINGENT:
Hver afdeling skal selv føre kontrol med indbetaling af dette.
MEDLEMSLISTER:
Hver afdeling skal selv indberette medlemsantal til medlemstal.dk inden den 31.1.
KLUBHUS:
Alle afdelinger er velkomne til at benytte klubhuset på Anlægsvej samt cafeteriet ved Toftegårdshallen. Ved evt. brug af cafeterierne skal dette aftales imellem de afdelinger der har med cafeteriet at gøre. I klubhuset er det fodbold, i hallen er det badminton, volley og håndbold.
REVISION AF FORRETNINGSORDENEN:
Forretningsordenen gennemgåes efter behov, dog altid på første hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og er efter accept af hovedbestyrelsen gældende indtil næste generalforsamling.
UNDTAGELSER:
I tilfælde af, at en afdeling undtagelsesvist helst ser hovedbestyrelsen overtager en del af det administrative arbejde i afdelingen, kan der evt. aftales en sådan ordning, hvis omstændighederne taler derfor. Hovedbestyrelsen bistår i øvrigt med råd og vejledning efter afdelingernes ønsker.
 


 

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144