Jerslev-Sterup Idrætsforening

Referat Strategidag


Jerslev Sterup IF mod 2020
Referat af strategi og udviklingsdag om Fremtidens Jerslev Sterup IF.
 
Sted: Anlægsvej 23 – 9740 Jerslev 
Tid: Søndag d. 1. marts kl. 09.30 – 13.30.

 
Ca. 30 ledere, trænere og forældre mødte op denne søndag formiddag for at sætte aftryk på den fremtidige udvikling i Jerslev Sterup IF Fodbold.
Baggrund for dagen.
Selvom vi har en god klub, har vi I bestyrelsen drøftet den udvikling, der sker i byen og i vores naturlige opland, hvor de fleste af vore spillere kommer fra.  Mange flytter fra området, skolestrukturen er ændre med risiko for flytningen af overbygningseleverne og vi kan se tegn på et faldende medlemstal - specielt i ungdomsafdelingen. I de senere år har vi også haft sværere ved at skaffe frivillige nok til forskellige opgaver i klubben.
For at sikre det det bedst mulige udgangspunkt for beslutninger om fremtidens Jerslev Sterup IF, afholdt bestyrelsen d. 1. marts 2015 en udviklingsdag, for at drøfte hvad bestyrelsen, ledere , trænere og andre kan gøre for at udvikle klubben med udgangspunkt i følgende 3 områder:  
 1. Flytning af Klubbens anlæg og baner til skole og halområdet
 2. Udvikling af Ungdomsafdelingen og frivillighedsstrategi
 3. Idéudvikling – nye tiltag og projekter i Jerslev Sterup IF
 
Alle 3 emner blev bearbejdet i grupper og resulterede i følgende gode idéer og input.
 1. Flytning af Klubbens anlæg og baner til skole og halområdet
 
Der var generelt en positiv holdning til at arbejde med idéen om på sigt at flytte klubbens faciliteter til området ved Idrætshallen. Men da det er et langsigtet projekt, må det ikke bremse for udvikling af klubben ud fra dens nuværende placering. Desuden var der frygt for at projektet på grund af økonomien ikke kan realiseres.
 
Fordelene ved en flytning er, at idrætten i Jerslev samles et sted, hvilket kan bidrage til at styrke det sociale miljø på tværs af skolens elever og de forskellige idrætsgrene. Da Fodbolden bliver mere synlig, kan der afvikles aktiviteter på tværs af idrætsgrenene, hvilket kan resultere i flere fodboldspillere. Et større klubhus ved skolen vil også kunne anvendes som et værested for byens unge udenfor skoletiden, og byens Idrætscenter kan derfor blive et aktivt samlingssted for hele byen.
 
Et samlet Idrætscenter tæt ved skolen i Jerslev, vil også kunne bidrage til at ”brande” byen og tiltrække flere borgere, herunder børnefamilier.
 
Det blev besluttet at arbejde videre med projektet i en arbejdsgruppe under hovedforeningen. Arbejdsgruppen blev anbefalet at starte med følgende:
 1. Få jorden reserveret
 2. Undersøge mulighederne for at købe jorden – finansiering via fonde.
 3. Udarbejde projektbeskrivelse og budget i samarbejde med kommunen
 4. Evt. starte med i fase 1 at etablere en større multibane ved skolen – som kan anvendes til andre idrætsgrene end fodbold.
 5. Udarbejde finansieringsplan
 6. Tidsplan: Realiserer projektet Indenfor 5 år for at få hurtig effekt – også i forhold til at bevarer skolen og børnefamilierne i Jerslev.
 
Projektgruppen består af: Kurt Jensen, xx
 1. Udvikling af Ungdomsafdelingen og frivillighedsstrategi
 
En af årsagerne til afholdelse af udviklingsdagen er et aktuelt behov for flere frivillige, der kan fungere som igangsættere og tovholdere i forhold til udviklingen af ungdomsafdelingen i Jerslev Sterup IF.  Det handler om at gøre det mere attraktivt og sjovt at spille fodbold og vi skal have fat i de unge spillere så tidligt som muligt og forsøge at tiltrække flere forældre til træner/leder opgaver. Følgende forslag kom frem:
 1. For at styrke den sportslige udvikling bør ledelsen være mere synlig og udarbejde en strategi (rød tråd), med plan for hvor klubben skal hen og sikre den nødvendige delegering og opfølgning.
-          Hvad skal hver årgang arbejde med
-          Uddannelsesplan for trænerne
-          Hjælpe trænerne i grupper (forældre/unge)
 1. Finde et team af hjælpetrænere, der kan starte noget uforpligtende træning op for de børn der ikke spiller fodbold i dag.  Evt. 1 gang om ugen.
 2. For at få flere spillere skal der mere liv i klubhuset – evt. bordfodboldspil.  Hold overnatning med invitation af klassekammerater og afvikle lidt fodbold og andre idrætsgrene.
 3. Etablerer et samarbejde med skolen og synliggøre klubben for de helt små elever og dem der ikke spiller fodbold i dag (både drenge og piger).
 4. For at få fat i de unge så tidligt som muligt kan vi evt. bruge klubben som fritidsklub.
 5. Tænke over hvordan vi tiltrækker de unge og gøre fodbold og klubben mere attraktiv for dem. Det kan vi gøre ved at afholde flere målrettede fællesarrangementer som eksempelvis fællesspisninger og Fodboldpizza, hvor også søskende og forældrene inviteres.
 6. Trænere til sæsonen skal være på plads i god tid: UUV – Skolen
 7. Etablere en hjælpetrænerordning med assistenter fra 6 klasse – navne kan evt. udpeges af nuværende trænere.
 8. Træneremner blandt forældre kan spottes (også blandt de unge forældre)
 9. Udarbejde et system for overlab og overlevering – fra tidligere til ny træner
 10. Udarbejde et introduktionsprogram til nye trænere – hvem, hvordan, hvor (kørslesplan)
 11. Trænerne bør have en kontaktperson fra bestyrelsen
 12.  Vi bør følge op på pigeraketten – evt. prøve dette igen.
 13. Udvide bestyrelsen med en ansvarlig for ungdom.
 14. Sætte en kontakttavle op i klubhuset og på hjemmesiden  - med navne og kontaktdata på alle i bestyrelsen, trænere og andre ledere.
 15. Finde en holdleder til alle hold (evt. blandt forældre) og fastlægge/beskrive deres opgaver.
 
 1. Idéudvikling – nye tiltag og projekter i Jerslev Sterup IF.
 
Der var ikke meget tid til dette punkt, men det er vigtigt at klubben fortsat udvikles på det organisatoriske område og gør klubben mere attraktiv for nuværende og nye spillere. Der skal arbejdes med en strategi for hvordan klubben kan rekruttere flere frivillige. Under pkt. 2 er der mange gode Idéer, men der skal være nogle til at gennemføre de enkelte aktiviteter. Der blev foreslået at beskrive de opgaver der mangler frivillige til og afvikler en frivillig blot et enkelt arrangement, vil det have stor betydning. Så man behøver ikke nødvendigvist at stille op til en bestyrelsespost idet planlægning og gennemførelse af enkeltarrangementer skaber handling og liv i klubben.  Følgende Idéer blev drøftet:
 1. Arrangere et kommunemesterskab i udedørs fodbold
 2. Bruge klubhuset til udvidet lektiecafé
 3. Arrangere udendørsaktiviteter for forældre og andre (eksempelvis Løb og Mountain Bike.  samtidig med at børnene træner og med tilbud om efterfølgende sportssandwich)
 4. Udarbejde en sæsonplan for forældre – koordineret ifht. aktiviteter, som de er ansvarlige for i klubhuset og koordineret med de andre sportsgrene.
 5. Arrangerer en årlig JSI ”hygge” fodbolddag for hele familien med efterfølgende spisning (evt. i samarbejde med skolen). Fast dato hvert år.
 6. Flytte kampbanen over til klubhuset og bygge en udendørs overdækket terrasse. Dette vil give frit udsyn over kampen fra klubhuset.
 7. Ombygge cafeteriet ved at skære hul i muren til ny disk og etablere salg den vej. Dette vil åbne cafeteriet ud mod anlægget og bidrage til at flere bliver hængende og bruger cafeteriet. 
For referat
 
Peter Overby/DBU Jylland

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144