Jerslev-Sterup Idrætsforening

JSI's venners vedtægter


LOVE FOR JERSLEV-STERUP IDRÆTSFORENINGS VENNER
STARTET DEN 1. APRIL 1969

§ 1.
Foreningens navn er Jerslev-Sterup Idrætsforenings Venner.

§ 2.
Foreningens formål er at støtte og virke for idrætten og hjælpe fortrinsvis de små i Jerslev-Sterup Idrætsforening (JSI).

§ 3. 
Alle, der er interesseret i idræt, kan optages som medlemmer i foreningen. Medlemmer i JSI og deres husstand er automatisk medlem af foreningen.

§ 4.
Medlemskab af foreningen er gratis.

§ 5. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt uden for JSI, som vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 3-4 afgår. 1-2 suppleanter og 2 regnskabskontrollanter, som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og kasserer.

§ 6.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 7.
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Paragraf-ændringer skal vedtages på generalforsamlingen.

§ 8. 
Generalforsamlingen holdes hvert år i februar eller marts måned. Den skal indvarsles senest 8 dage før. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens punkter er følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter og regnskabskontrollanter.
  6. Eventuelt.
§ 9.
Medlemmer af foreningen har stemmeret på JSI’s generalforsamling og omvendt.

§ 10.
Til foreningens opløsning kræves mindst 90 % af de fremmødte medlemmers stemmer. Ved anden generalforsamling almindeligt flertal.

§ 11. 
Ved opløsning af foreningen, tilfalder eventuelle formue JSI.
 
Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen, afholdt d.28.februar 2019 i klubhuset, Anlægsvej, Jerslev

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144