Jerslev-Sterup Idrætsforening

Oversigt over vigtige datoer i JSI


Oversigt over vigtige datoer, gældende for alle afdelinger i JSI:
Revideret 12.4.2023
 
Januar
 • Primo januar planlægges bestyrelsesmøder i afdelingerne forud for hovedgeneralforsamlingen i februar/marts.
 • HB-møde
 • Primo januar rengøring af cafeteriet i hallen (volley)
 • Afdelinger skal indberette til medlemstal.dk antal medlemmer senest 31.1.
Februar
 • Deadline for fondsansøgning 10. februar
 • De opgaver på markedet som er lønnet fremlægges for afdelingerne, så de kan byde ind.
 • HB-møde
Marts
 • Februar/marts afholdes hovedgeneralforsamling.
 • Efter generalforsamling afholdes første HB møde med godkendelse af nyt FU, forretningsorden, nøglelister.
 • Haltimer diskuteres for kommende sæson ved HB møde.
 • HB-møde
 • Primo marts rengøring af cafeteriet i hallen ( håndbold)
 • Gymnastik har opvisning den andensidste søndag i marts.
April
 • 1. april skal indsendes til kommunen for at få medlemstilskud via conventus.
 • Ultimo april afholdes møde med MU samt de afdelinger/foreninger som deltager i markedet vedr. hvor langt man er osv.
 • FU søger fonden om rekvisitter.
 • HB-møde
 
Maj
 • HB-møde
 • FU kontakter sparekassen vedr. forhandling af sponsorkontrakt.
 • Deadline for fondsansøgning 10. maj
 • rengøring af cafeteriet i hallen (FU)
 
Juni
 • Vagtlister vedr. markedet afleveres til MU senest 1.6.23.
 • Ultimo juni Jerslev Marked
 • HB-møde
Juli Ferie
August
 • Idémøde/evaluering vedr. Jerslev Marked.
 • HB-møde
 • Deadline for fondsansøgning 10. august
September
 • HB-møde
 
Oktober  
 • Fordeling af evt. overskud til afdelinger fra markedet
 • HB-møde
 • Ultimo oktober rengøring i halcafeteria (badminton)
November
 • Alle afdelinger skal til at have styr på afgående/nye medlemmer i bestyrelserne mhp. at finde afløsere.
 • Afdelinger skal huske at aflevere kvitteringer over kursusudgifter til idrætssamvirke. (kan løbende afleveres). Skal afleveres gerne inden 15.12.
 • Deadline for fondsansøgning 10. november
 • HB-møde
December
 • HB-møde med gløgg og æbleskiver med godkendelse af lejeaftalt vedr. cafeterierne.
     
 

Sponsorer


Hjertestarter JSI


Kalender
Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | Tlf.: 98 831349 klubhus. CVR nr. 32231144, fodbold CVR nr. 63978868