Jerslev-Sterup Idrætsforening

Pædofilipolitik


Der opfordres til at trænere, hjælpetrænere og holdledere udviser takt og tone ved omgang med børn og unge i forbindelse med f.eks. bad og omklædning. Ingen unødvendig ophold i omklædningsrum, undgå at være alene med en bestemt.

Dette er ikke for at overvåge hverken trænere, hjælpetrænere eller holdledere, men skal ses som en forebyggende foranstaltning.

Derfor forventer/forlanger JSI, at der bliver underskrevet en samtykkeerklæring om indhentning af pædofilierklæring af alle trænere, hjælpetrænere og holdledere, som har med børn under 15 år at gøre. Dette gøres som en præventiv foranstaltning, da det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år (jvf. straffelovens § 222, 224 og 225).

Der bliver indhentet pædofiliattest på alle trænere, hjælpetrænere og holdledere over 15 år, der har omgang med børn under 15 år.

Skulle der findes en pædofilianmeldelse på en evt. ansøger til JSI, vil vedkommende IKKE blive ansat i JSI.
Skulle der opstå begrundet mistanke, skal der rettes henvendelse til FU/formanden i JSI, som herefter kan hjælpe dig videre. Formanden vil behandle din henvendelse fortroligt og ikke videregive dine oplysninger til andre uden din samtykke.

Konsekvensen vil være politianmeldelse og vedkommende vil blive bortvist fra klubben.

JSI skal være et trygt sted at dyrke din idræt.
Jerslev 2003

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144